สัมมนา “ดีไซเนอร์ไทยกับกฎหมายลิขสิทธิ์” จัดโดย ILCT วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 28 เดอะบางกอกคลับ

  • “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะกฎหมายลิขสิทธิ์ด้านงานออกแบบแฟชั่น” โดยนางสาวเขมะศิริ นิชชากร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
  • “การคุ้มครองงานออกแบบแฟชั่นภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเชิงเปรียบเทียบ (งานแบบไหนที่จะได้รับความคุ้มครอง และงานแบบไหนที่จะไม่ได้รับความคุ้มครอง)” โดยนางสาวรตินุช ก้าวหน้าชัยมงคล ทนายความหุ้นส่วน บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด (ILCT) และกรรมการ เหรัญญิก และนายทะเบียน สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย
  • “การดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ในงานออกแบบแฟชั่น มุมมองของทนายความ” โดยนายวสันต์ชัย วัฒนวงศ์วิสุทธิ์ ทนายความหุ้นส่วน บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด (ILCT)
  • “การดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ในงานออกแบบแฟชั่น มุมมองของเจ้าหน้าที่ตำรวจ” โดย พ.ต.ท. สายัณห์ พร้อมสินทรัพย์ ผู้อำนายการส่วนคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) (อดีตรองผู้กำกับการ (สอบสวนคดี IP) กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ)

Business Investment and Expansion in Thailand, Official Launch of ASIA: A Legal Guide for Business Investment and Expansion, a collaboration between Wolters Kluwer, CCH, and Meritas, Shanghai, China, 19 April 2018.

ILCT was invited by HHP Attorneys-At-Law, our Meritas law firm alliance, to give a report of the current regulatory environment for investment in Thailand.  Our Associate, Khun Nantika Tipayamontri represented ILCT to present such report to the Chinese audiences from across the business sectors, including energy, transport, manufacturing, travel, and service.

The Asia Regional Meeting of Meritas Network in Ho Chi Minh, Vietnam between 16th – 17th November 2017

Our partners, K. Mallika Margherita and K. Palawi Bunnag attended the Asia Regional Meeting of Meritas Network in Ho Chi Minh, Vietnam last week with our alliance law firms in Asia namely, Japan; China; Hong Kong; Malaysia; Indonesia; Philippines; Singapore; South Korea; Vietnam and Taiwan. Our affiliate Russin & Vecchi in Vietnam was the host for the retreat this year.

Jessup International Moot Court

ILCT helped organize the National Round of the 2017 Jessup International Moot Court Competition on 4 March at Ramkhamhaeng University. Picture shows Professor Jayavadh Bunnag, ILCT’s MD (seated extreme left) with the foreign judges and mooters from Chula and Thammasat in the background.

1 2 3 4