สัมมนา “ดีไซเนอร์ไทยกับกฎหมายลิขสิทธิ์” จัดโดย ILCT วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 28 เดอะบางกอกคลับ

  • “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะกฎหมายลิขสิทธิ์ด้านงานออกแบบแฟชั่น” โดยนางสาวเขมะศิริ นิชชากร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
  • “การคุ้มครองงานออกแบบแฟชั่นภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเชิงเปรียบเทียบ (งานแบบไหนที่จะได้รับความคุ้มครอง และงานแบบไหนที่จะไม่ได้รับความคุ้มครอง)” โดยนางสาวรตินุช ก้าวหน้าชัยมงคล ทนายความหุ้นส่วน บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด (ILCT) และกรรมการ เหรัญญิก และนายทะเบียน สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย
  • “การดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ในงานออกแบบแฟชั่น มุมมองของทนายความ” โดยนายวสันต์ชัย วัฒนวงศ์วิสุทธิ์ ทนายความหุ้นส่วน บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด (ILCT)
  • “การดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ในงานออกแบบแฟชั่น มุมมองของเจ้าหน้าที่ตำรวจ” โดย พ.ต.ท. สายัณห์ พร้อมสินทรัพย์ ผู้อำนายการส่วนคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) (อดีตรองผู้กำกับการ (สอบสวนคดี IP) กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ)