การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ประเทศพม่า

สำนักงานฯขอเรียนให้ท่านทราบว่าทางประเทศพม่าได้มีการออกกฎหมายเครื่องหมายการค้าเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ...